نمایندگیها

IGBT Modules

IGBT Modules

           
Thyristor discs

Thyristor discs

           
Infineon

Infineon

۱ -Thyristor / Diode Modules ۲–Diode Discs ۳ –Thyristor Discs ۴ – IGBT Modules...
Semikron

Semikron

۱ – Bridge Rectifiers ۲ – Thyristor / Diode Modules ۳ –Thyristor / Diode...
Semiconductor

Semiconductor

 شرکت مهر آئین صنعت واردکننده وتوزیع کننده انواع پل دیود – ماژول دیود – ماژول تریستور – دیود دیسکی –...