بایگانی

F4-75R06W1E3

شماره قطعه : F4-75R06W1E3IGBT
نوع کالا : Fourpack IGBT module
آمپر : ۷۵A
ولتاژ : ۶۰۰V
محصول شرکت :infineon

indexinfineon