بایگانی

FF200R12KE3

شماره قطعه:MASCOFF200R12KE3
نوع کالا:Dual IGBT module
آمپر : ۲۰۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon                          

indexinfineon