بایگانی

FF200R12KT3

شماره قطعه:MASCOFF200R12KT3
نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع
آمپر : ۲۰۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon