بایگانی

FF300R12KE3

شماره قطعه:FF300R12KE3. MASCOFF300R12KE3
نوع کالا:Dual IGBT module
آمپر : ۳۰۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon                          

indexinfineon