بایگانی

FF400R06KE3

شماره قطعه : FF400R06KE3IGBT
نوع کالا : dual IGBT module
آمپر : ۴۰۰A
ولتاژ : ۶۰۰V
محصول شرکت :infineon

indexinfineon