بایگانی

FS150R06KE3

شماره قطعهFS150R06KE3IGBT
نوع کالا : sixpack IGBT Modules
آمپر : ۱۵۰A
ولتاژ : ۶۰۰V
محصول شرکت :infineon

indexinfineon