بایگانی

FZ400R12KE4

شماره قطعه :FZ900FZ400R12KE4
نوع کالا : single switch IGBT module
آمپر : ۴۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon