برچسب ها: "آی جی بی تی سمیکرون"

SKM400GAL176D

شماره قطعه: SKM400GAL176D نوع کالا : ماژول آی جی بی تی آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۱۷۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON کشور تولید کننده : ایتالیا وزن خالص : ۰٫۲۱kg Datasheet بیشترین کاربرد در: درایو اینورترهای AC,سیستم توربینهای بادی، سیستم حمل ونقل عمومی برقی ,

در: اخبار

SKM400GAL126D

شماره قطعه: SKM400GAL126D نوع کالا : ماژول آی جی بی تی آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON کشور تولید کننده : ایتالیا وزن خالص : ۰٫۲۱kg Datasheet بیشترین کاربرد : در درایو اینورترهای AC,دستگاههای جوشکاری، یو پی اس ها

در: اخبار

SKM400GA173D

شماره قطعه: SKM400GA173D نوع کالا : ماژول آی جی بی تی آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۱۷۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON کشور تولید کننده : ایتالیا وزن خالص : ۰٫۲۱kg Datasheet بیشترین کاربرد : درایو اینورترها AC,اتوبوسهای برقی DC با ولتاژ ۷۵۰ تا ۱۲۰۰ ولت,سیستمهای حمل ونقل عمومی

در: اخبار

SKM400GA12V

شماره قطعه: SKM400GA12V نوع کالا : ماژول آی جی بی تی آمپر : ۴۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRO تولید کشور : اسلواکی وزن خالص : ۰٫۳۲۵kg Datasheet بیشترین کاربرد : در درایو اینورترهای AC,دستگاههای جوش،یو پی اس ها،الکترو موتورها

در: اخبار

SKM300GM12T4

شماره قطعه: SKM300GM12T4 نوع کالا : ما ژول آی جی بی تی تند سوز چهارتایی آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON تولید کشور : اسلواکی وزن خالص :۰,۳۲۵kg Datasheet بیشترین کاربرد : اینور ترهای  و سوئیچهای دو طرفه

در: اخبار

SKM300GBD12T4

شماره قطعه: SKM300GBD12T4 نوع کالا : ماژول آی جی بی تی چهارتایی آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON تولید کشور : اسلواکی وزن خالص : ۰٫۳۲۵kg Datasheet بیشترین کاربرد : در اینور تر ها

در: اخبار

SKM300GB12V

شماره قطعه: SKM300GB12V نوع کالا : ماژول آی جی بی تی آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRO تولید کشور : اسلواکی وزن خالص : ۰٫۳۲۵kg Datasheet بیشترین کاربرد :در درایو اینورتر های AC,یوپی اس ها,دستگاههای جوشکاری الکترونیکی

در: اخبار

SKM300GB12T4

شماره قطعه: SKM300GB12T4 نوع کالا : ماژول آی جی بی تی چهار تایی تند سوز آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON تولید کشور : اسلواکی وزن خالص : ۰٫۳۲۵kg Datasheet بیشترین کاربرد : در یو پی اسها،اینورترهای AC,دستگاههای جوشکاری

در: اخبار

SKM300GB12E4

شماره قطعه: SKM300GB12E4 نوع کالا : ما ژول آی جی بی تی چهارتایی آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON تولید کشور : اسلواکی وزن خالص : ۰٫۳۲۵kg Datasheet بیشترین کاربرد : اینورترها و یو پی اس ها

در: اخبار

SKM300GAR063D

شماره قطعه: SKM300GAR063D نوع کالا : ماژول آی جی بی تی  قطع سریع آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۶۰۰v محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۲۱kg Datasheet بیشترین کاربرد : پاور سوپلایها،اینورتر سرو درایوهای AC,یو پی اسها، دستگاههای جوشکاری  

در: اخبار