برچسب ها: "ابزار دقیق زیمنس"

۷MC1006-2DA1

کدفنی کالا: _۷MC1006-2DA1 نوع کالا : ترموکوبل تیپB طول  : ۱۶۰mm قطر : ۹mm وزن : ۰٫۷Kg محصول شرکت : زیمنس مناسب برای دمای -۵۰ تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد.

در: اخبار

۷MC1000-3BA2

کدفنی کالا: _۷MC1000-3BA2 نوع کالا : ترموکوبل تیپ B طول  : ۱۰۰۰mm قطر : ۱۵mm وزن : ۱٫۵Kg محصول شرکت : زیمنس مناسب برای دمای -۵۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد.

در: اخبار