برچسب ها: "انواع تریستور"

T171-320-18

شماره قطعه: T171-320-18 نوع کالا : تریستور پیچی روسی آمپر : ۳۲۰A ولتاژ :۱۸۰۰V

در: اخبار

T398N06TOF

شماره قطعه : T398N06TOF نوع کالا : تریستور دیسکی آمپر : ۳۹۸A ولتاژ :۶۰۰V محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۴۱ ارتفاع به میلیمتر : ۱۴ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۲۳ وزن کیلو گرم: ۰٫۷ کشور تولید کننده : مجارستان تولید متوقف    

در: اخبار

T3011N80TOH

شماره قطعه : T3011N80TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۲۸۰۰ ولتاژ : ۸۰۰۰V محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۷۲ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۱۵ وزن کیلو گرم: ۳٫۲ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار

T2871N70TOH PR

شماره قطعه : T2871N70TOH PR نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: ۲۶۲۰ ولتاژ : ۷۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۷۲ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۱۵ وزن کیلو گرم : ۴ کشور تولید کننده : مجارستان  

در: اخبار

T2871N75TOH

شماره قطعه : T2871N75TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر :۲۶۲۰ ولتاژ : ۷۵۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۷۲ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۱۵ وزن کیلو گرم : ۴ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار

T2251N70TOH

شماره قطعه : T2251N70TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۲۲۶۰ ولتاژ : ۷۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۰۰ وزن کیلو گرم : ۲٫۵ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار

T2251N80TOH

شماره قطعه : T2251N80TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر :۲۲۶۰ ولتاژ :۸۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۰۰ وزن کیلو گرم :۲٫۵ کشور تولید کننده : مجارستان    

در: اخبار

TT61N16KOF

شماره قطعه : TT61N16KOF نوع کالا : ماژول تریستور SCR آمپر : ۶۰ ولتاژ : ۱۶۰۰ محصول شرکت : infineon وزن کیلو گرم : ۰٫۱۶ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار

T1851N60TOH

شماره قطعه : T1851N60TOH نوع کالا : تریستور دیکی کنترل فاز آمپر : ۱۸۳۰ ولتاژ : ۶۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۲۰ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۸۶ وزن کیلو گرم : ۱٫۵ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار

T1651N70TOH PR

شماره قطعه : T1651N70TOH PR نوع کالا : تریستور دیسکی آمپر : ۱۶۷۰ ولتاژ : ۷۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۲۰ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۸۶ وزن کیلو گرم : ۱٫۷ کشور تولید کننده : مجارستان    

در: اخبار