برچسب ها: "اینفنئون"

FF600R12ME4A-B11

شماره قطعه :FF600R12ME4A_B11 نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF900R12IE4V

شماره قطعه :FF900R12IE4V نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۹۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

F3L100R12W2H3_B11

شماره قطعه :F3L100R12W2H3_B11 نوع کالا : IGBT HighSpeed 3 آمپر : ۱۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:infineon

در: اخبار

FP30R06W1E3

شماره قطعه : FP30R06W1E3 نوع کالا :  PIM Three Phase Input Rectifier IGBT module آمپر : ۳۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت : infineon

در: اخبار

FS100R07N3E4-B11

شماره قطعه : FS100R07N3E4-B11 نوع کالا : ماژول IGBT six pack آمپر : ۱۰۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت :Infineon

در: اخبار

FS100R07PE4

شماره قطعه :FS100R07PE4 نوع کالا : ماژول IGBT six pack آمپر : ۱۰۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت :Infineon

در: اخبار

FF300R07ME4-B11

شماره قطعه : FF300R07ME4-B11 نوع کالا : ماژول IGBT دوتایی آمپر : ۳۰۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت : infineon

در: اخبار

FF600R07ME4-B11

شماره قطعه : FF600R07ME4-B11 نوع کالا : ماژول IGBT دو تایی آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت : infineon  

در: اخبار

T2251N70TOH

شماره قطعه : T2251N70TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۲۲۶۰ ولتاژ : ۷۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۰۰ وزن کیلو گرم : ۲٫۵ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار

T3101N42TOH

شماره قطعه :   T3101N42TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: ۳۱۶۰ ولتاژ: ۴۲۰۰ محصول  شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۰۰ وزن کیلو گرم: ۳ کشور تولید کننده :  مجارستان             …

در: اخبار