برچسب ها: "اینفینئون IGBT"

FF75R12YT3

شماره قطعه:FF75R12YT3 نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع                  آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

DF1400R12IP4D

شماره قطعه :DF1400R12IP4D نوع کالا :  Chopper IGBT module آمپر : ۱۴۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FS225R12OE4

شماره قطعه :FS225R12OE4 نوع کالا :  Sixpack IGBT module آمپر : ۲۲۵A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FZ400R12KE4

شماره قطعه :FZ400R12KE4 نوع کالا : single switch IGBT module آمپر : ۴۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF600R12ME4C

شماره قطعه :FF600R12ME4C نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار