برچسب ها: "ایوپک IGBT"

FB10R06VE3

شماره قطعه : FB10R06VE3 نوع کالا :  PIM Three Phase Input Rectifier IGBT module آمپر : ۱۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار

FB30R06W1E3_B1

شماره قطعه : FB30R06W1E3_B1 نوع کالا :  PIM Three Phase Input Rectifier IGBT module آمپر : ۳۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon 

در: اخبار

FS100R07N3E4-B11

شماره قطعه : FS100R07N3E4-B11 نوع کالا : ماژول IGBT six pack آمپر : ۱۰۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت :Infineon

در: اخبار