برچسب ها: "تریستور دیسکی"

SEMIKRON 2015

     

در: اخبار

INFINEON 2015

   

در: اخبار

T658N26TOF

شماره قطعه : T658N26TOF نوع کالا : تریستور دیسکی آمپر : ۶۵۹ ولتاژ : ۲۶۰۰ محصول شرکت : infineone قطر کامل به میلیمتر : ۶۰ ارتفاع به میلیمتر : ۱۴ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۳۶ وزن کیلو گرم : ۰٫۱ کشور تولید کننده : مجارستان تولید متوقف شده

در: اخبار

T718N18TOF

شماره قطعه : T718N18TOF نوع کالا : تریستور دیسکی آمپر : ۷۱۸A ولتاژ : ۱۸۰۰V محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۶۰ ارتفاع به میلیمتر : ۱۴ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۳۶ وزن کیلو گرم : ۰٫۱۶ کشور تولید کننده : مجارستان تولید متوقف شد

در: اخبار

T2871N70TOH PR

شماره قطعه : T2871N70TOH PR نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: ۲۶۲۰ ولتاژ : ۷۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۷۲ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۱۵ وزن کیلو گرم : ۴ کشور تولید کننده : مجارستان  

در: اخبار

T2871N75TOH

شماره قطعه : T2871N75TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر :۲۶۲۰ ولتاژ : ۷۵۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۷۲ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۱۵ وزن کیلو گرم : ۴ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار

T2871N80TOH

شماره قطعه : T2871N80TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۲۶۲۰ ولتاژ : ۸۰۰۰ محصول شرکت : infiineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۰۰ وزن کیلو گرم : ۲٫۵ کشور تولید کننده : مجارستان  

در: اخبار

T2251N70TOH

شماره قطعه : T2251N70TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۲۲۶۰ ولتاژ : ۷۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۰۰ وزن کیلو گرم : ۲٫۵ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار

T2251N80TOH

شماره قطعه : T2251N80TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر :۲۲۶۰ ولتاژ :۸۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۰۰ وزن کیلو گرم :۲٫۵ کشور تولید کننده : مجارستان    

در: اخبار

T1901N75TOH

شماره قطعه : T1901N75TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۲۱۰۰ ولتاژ : ۷۵۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۰۰ وزن کیلو گرم :۳٫۲ کشور تولید کننده : مجارستان  

در: اخبار