برچسب ها: "تریستور سمیکرون"

سمیکرون ۲۰۱۵

 

در: اخبار

SEMIKRON 2015

     

در: اخبار

SKKT 107/16 E

شماره قطعه: SKKT 107/16 E نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۱۱۹A ولتاژ : ۱۶۰۰ولت محصول شرکت :SEMIKRON وزن خالص ;۰٫۰۷۵۳Kg مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT 172

شماره قطعه: SKKT172 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۱۷۵A ولتاژ : از ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص :۰٫۱۶Kg مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT 27

شماره قطعه: SKKT27 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۲۵A ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۰۹۵Kg مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT 57

شماره قطعه: SKKT57 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۵۰A ولتاژ : از ۸۰۰ ولت تا ۱۸۰۰ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص :۰٫۰۹۵Kg Datasheet

در: اخبار

SKKT 122

شماره قطعه:  SKKT122 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۱۲۹A ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص ; ۰٫۱۶ کیلو گرم مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKH 162 H4

شماره قطعه: SKKH 162 H4 نوع کالا :ماژول دیود تریستور آمپر : ۱۴۳A ولتاژ :از ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ ولت محصول شرکت :SEMIKRON وزن خالص: ۰٫۱۸kg Datasheet بیشترین موارد مصرف  کنترل موتورهای دی سی  در ابزار آلات ماشینها,در سیستمهای  کنترل دمای کوره های فرآیند  شیمیایی , در سیستمهای کاهنده نور استودیوهای…

در: اخبار

SKKH 122

شماره قطعه: SKKH 122 نوع کالا : ماژول دیود تریستور آمپر : ۱۲۹A ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۱۶A Datasheet بیشترین موارد مصرف : کنترل موتورهای دی سی  در ابزار آلات ماشینها, سافت استارترها,در سیستمهای  کنترل دمای کوره های فرآیند  شیمیایی…

در: اخبار

SKKE 162

شماره قطعه:SKKE 162 نوع کالا : ماژول دیود یکسو کننده آمپر : ۱۹۵A ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : Kg. 0.16 Datasheet مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها,یکسو کننده در کانورترهایی AC/AC ,یکسو کننده در دستگاههای کنترل موتورهای AC

در: اخبار