برچسب ها: "تریستور infineon"

FS200R07N3E4R

شماره قطعه : FS200R07N3E4R نوع کالا : ماژول IGBT six pack آمپر : ۲۰۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت :Infineon

در: اخبار

T308N28TOF

شماره قطعه : T308N28TOF نوع کالا : تریستور دیسکی آمپر : ۳۰۸ ولتاژ : ۲۸۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۱۴ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۳۰ وزن کیلو گرم :۰٫۱ کشور تولید کننده : مجارستان تولید متوقف شده

در: اخبار

T533N80TOH PR

شماره قطعه : T533N80TOH PR نوع کالا : تریستور دیسکی آمپر : ۵۴۰ ولتاژ : ۸۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۷۶ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۵۰ وزن کیلو گرم :۰٫۶۵ کشور تولید کننده : مجارستان  

در: اخبار

T2871N75TOH

شماره قطعه : T2871N75TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر :۲۶۲۰ ولتاژ : ۷۵۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۷۲ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۱۵ وزن کیلو گرم : ۴ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار

T2871N80TOH

شماره قطعه : T2871N80TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۲۶۲۰ ولتاژ : ۸۰۰۰ محصول شرکت : infiineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۰۰ وزن کیلو گرم : ۲٫۵ کشور تولید کننده : مجارستان  

در: اخبار

T2251N80TOH

شماره قطعه : T2251N80TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر :۲۲۶۰ ولتاژ :۸۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۰۰ وزن کیلو گرم :۲٫۵ کشور تولید کننده : مجارستان    

در: اخبار

T1901N75TOH

شماره قطعه : T1901N75TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۲۱۰۰ ولتاژ : ۷۵۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۰۰ وزن کیلو گرم :۳٫۲ کشور تولید کننده : مجارستان  

در: اخبار

TT61N16KOF

شماره قطعه : TT61N16KOF نوع کالا : ماژول تریستور SCR آمپر : ۶۰ ولتاژ : ۱۶۰۰ محصول شرکت : infineon وزن کیلو گرم : ۰٫۱۶ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار

T1851N70TOH

شماره قطعه : T1851N70TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۱۸۳۰ ولتاژ : ۷۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۲۰ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۸۶ وزن کیلو گرم : ۱٫۵ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار

T1620N65TOF PR

شماره قطعه : T1620N65TOF PR نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۱۶۱۳ ولتاژ: ۶۵۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۱۱ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۷۵ وزن کیلو گرم : ۱٫۲ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار