برچسب ها: "دیود فست"

سمیکرون ۲۰۱۵

 

در: اخبار

SEMIKRON 2015

     

در: اخبار

INFINEON 2015

   

در: اخبار

ماژول دیود و ماژول تریستور سمیکرون

در: اخبار

SKKE 120F

شماره قطعه: SKKE120F نوع کالا : ماژول دیود قطع سریع آمپر : ۱۲۰A ولتاژ :  ۱۷۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۱۶Kg Datasheet

در: اخبار

SKKE 290F

شماره قطعه: SKKE290F نوع کالا : ماژول دیود قطع سریع آمپر : ۲۹۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص:۰٫۱۶Kg datasheet

در: اخبار

SKND 150F

شماره قطعه: SKND150F نوع کالا : ماژول دیود قطع سریع آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰v محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۱۶Kg datasheet

در: اخبار

SKKE 330F

شماره قطعه: SKKE330F نوع کالا : ماژول دیود قطع سریع آمپر : ۳۳۰A ولتاژ : ۱۷۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص :۰٫۳۲۵Kg datasheet

در: اخبار

SKKE 310F

شماره قطعه: SKKE310F12 نوع کالا : ماژول دیود قطع سریع آمپر : ۳۱۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص :۰٫۱۶Kg Datasheet

در: اخبار

SKKE 600F12

شماره قطعه: SKKE600F12 نوع کالا : ماژول دیود قطع سریع آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۳۲۵kg Datasheet           

در: اخبار