برچسب ها: "فروشنده ترموکوبل زیمنس"

۷MC1000-5BA2

کدفنی کالا: _۷MC1000-5BA2 نوع کالا : ترموکوبل تیپ B طول  : ۲۰۰۰mm قطر : ۱۵mm وزن : ۲٫۷Kg محصول شرکت : زیمنس مناسب برای دمای -۵۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد.

در: اخبار

۷MC1000-3BA2

کدفنی کالا: _۷MC1000-3BA2 نوع کالا : ترموکوبل تیپ B طول  : ۱۰۰۰mm قطر : ۱۵mm وزن : ۱٫۵Kg محصول شرکت : زیمنس مناسب برای دمای -۵۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد.

در: اخبار

۷MC1000-2BA2

کدفنی کالا: _۷MC1000-2BA2 نوع کالا : ترموکوبل تیپ B طول  : ۷۱۰mm قطر : ۱۵mm وزن : ۱٫۱Kg محصول شرکت : زیمنس مناسب برای دمای -۵۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد.

در: اخبار