برچسب ها: "فروش infineon"

FF150R12YT3

شماره قطعه:FF150R12YT3 نوع کالا:Dual IGBT module قطع سریع آمپر : ۱۵۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

آی جی بی تی FP50R12KT4G

شماره قطعه :  FP50R12KT4G نوع کالا : PIM IGBT Module Three Phase Input Rectifier آمپر : ۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : INFINEON

در: اخبار

آی جی بی تی FP75R12KT4_B11

شماره قطعه :  FP75R12KT4_B11 نوع کالا : PIM Three Phase Input Rectifier آمپر : ۷۵A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : INFINEON

در: اخبار

آی جی بی تی FF450R12KT4

شماره قطعه : FF450R12KT4 نوع کالا :dual IGBT4 – T4  آمپر : ۴۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

آی جی بی تی FD150R12RT4

شماره قطعه : FD150R12RT4 نوع کالا :  IGBT4 – T4 Chopper آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF400R06KE3

شماره قطعه : FF400R06KE3 نوع کالا : dual IGBT module آمپر : ۴۰۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار

FF450R06ME3

شماره قطعه : FF450R06ME3 نوع کالا : dual IGBT module آمپر : ۴۵۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار

FS100R07N3E4-B11

شماره قطعه : FS100R07N3E4-B11 نوع کالا : ماژول IGBT six pack آمپر : ۱۰۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت :Infineon

در: اخبار

T4003NH52TOH

شماره قطعه : T4003NH52TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: ۳۴۰۰ ولتاژ: ۵۲۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۷۵ ارتفاع به میلیمتر : ۴۰ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۱۵ وزن کیلو گرم : ۴ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار