برچسب ها: "ماژول دیود سمیکرون"

سمیکرون ۲۰۱۵

 

در: اخبار

SEMIKRON 2015

     

در: اخبار

SKKH42

شماره قطعه: SKKH42 نوع کالا : ماژول دیود تریستور آمپر : ۴۰A ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت :SEMIKRON وزن خالص: ۰٫۰۹۵Kg بیشترین موارد مصرف در موتورهای دی سی در ماشین ابزارها،کنترل کننده دما در کورههای فرایند شیمیایی ،کاهنده نور در استودیوها و سالن های تئاتر Datasheet

در: اخبار

SKKE 1200

شماره قطعه: SKKE 1200 نوع کالا : ماژول دیود یکسو کننده آمپر : ۱۱۸۰A ولتاژ : از۱۸۰۰ تا۲۲۰۰ ولت محصول شرکت :SEMIKRON وزن خالص : ۲٫۲ kg مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKD 380

شماره قطعه: SKKD 380 نوع کالا :ماژول دیود یکسو کننده آمپر : ۳۸۰A ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۲۲۰۰ ولت محصول شرکت :SEMIKRON Datasheet بیشترین موارد مصرف  در کانورترهای ای سی  به ای سی،میدان دادن به موتور های دی سی، یکسو کردن کنترل موتورها ای سی

در: اخبار

SKND 205F

شماره قطعه: SKND205F نوع کالا : ماژول دیود قطع سریع آمپر : ۲۰۵A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۱۶Kg datasheet

در: اخبار

SKMD 202E

شماره قطعه: SKMD202E نوع کالا : ماژول دیود فوق سریع آمپر : ۲۰۲A ولتاژ : ۲۰۰ و۳۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۱۶Kg datasheet     

در: اخبار

SKKE 380

شماره قطعه: SKKE 380  نوع کالا : ماژول دیود یکسو کننده آمپر : ۳۸۰A ولتاژ :از ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ ولت محصول شرکت :SEMIKRON وزن خالص :۰٫۶۴ kg مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKD 81

شماره قطعه: SKKD 81 نوع کالا : ماژول دیود یکسو کننده آمپر : ۸۲A ولتاژ :از ۴۰۰ ولت تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت :SEMIKRON وزن خالص :۰٫۹۸ Kg مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار