برچسب ها: "ماژول IGBT اینفینئون"

FP15R12KE3

شماره قطعه:FP15R12KE3 نوع کالا:PIM Three Phase Input Rectifie IGBT module آمپر : ۱۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FZ1800R12HP4_B9

شماره قطعه:FZ1800R12HP4_B9 نوع کالا:Single switch IGBT module آمپر : ۱۸۰۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FS225R12OE4

شماره قطعه :FS225R12OE4 نوع کالا :  Sixpack IGBT module آمپر : ۲۲۵A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FS450R12OE4

شماره قطعه :FS450R12OE4 نوع کالا :  Sixpack IGBT module آمپر : ۴۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FZ1200R12HE4

شماره قطعه :FZ1200R12HE4 نوع کالا : single switch IGBT module آمپر : ۱۲۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FF450R12ME4

شماره قطعه :FF450R12ME4 نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۴۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار