برچسب ها: "ماژول IGBT INFINEON"

FP75R12KE3

شماره قطعه:FP75R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP75R12KE3

شماره قطعه:FP75R12KE3 نوع کالا:Dual IGBT module آمپر : ۷۵A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FP40R12KE3G

شماره قطعه:FP40R12KE3G نوع کالا:PIM Three Phase Input Rectifie IGBT module آمپر : ۴۰A ولتاژ: ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon                          

در: اخبار

FS50R06KE3

شماره قطعه :  FS50R06KE3 نوع کالا : sixpack IGBT Modules آمپر : ۵۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار

FS150R06KE3

شماره قطعه :  FS150R06KE3 نوع کالا : sixpack IGBT Modules آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار

FS200R07PE4

شماره قطعه : FS200R07PE4 نوع کالا : ماژول IGBT قطع سریع آمپر : ۲۰۰A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت : Infineon

در: اخبار