برچسب ها: "وارد کننده آی جی بی تی"

FF900R12IE4V

شماره قطعه :FF900R12IE4V نوع کالا : DUAL IGBT module آمپر : ۹۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت:Infineon

در: اخبار

FP15R06W1E3

شماره قطعه : FP15R06W1E3 نوع کالا :  PIM Three Phase Input Rectifier IGBT module آمپر : ۱۵A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت :infineon

در: اخبار