برچسب ها: "پی تی 100 زیمنس"

۷MC1006-3DA1

کدفنی کالا: _۷MC1006-3DA1 نوع کالا : ترموکوبل تیپB طول  : ۲۳۰mm قطر : ۹mm وزن : ۰٫۸Kg محصول شرکت : زیمنس مناسب برای دمای -۵۰ تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد.

در: اخبار

۷MC1000-5BA2

کدفنی کالا: _۷MC1000-5BA2 نوع کالا : ترموکوبل تیپ B طول  : ۲۰۰۰mm قطر : ۱۵mm وزن : ۲٫۷Kg محصول شرکت : زیمنس مناسب برای دمای -۵۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد.

در: اخبار

۷MC1000-3BA2

کدفنی کالا: _۷MC1000-3BA2 نوع کالا : ترموکوبل تیپ B طول  : ۱۰۰۰mm قطر : ۱۵mm وزن : ۱٫۵Kg محصول شرکت : زیمنس مناسب برای دمای -۵۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد.

در: اخبار