برچسب ها: "کانکتور نظامی"

کانکتور روسی قطر ۶۰

نوع کالا : کانکتور قطر ۶۰ تعداد پین : ۴۵ قطر هر پین :۱٫۲۰ mm ساخت کشور روسیه بیشترین موارد مصرف در صنایع نظامی و مخابراتی می باشد.

در: اخبار

کانکتور روسی ۷ پین

نوع کالا : کانکتور قطر ۲۴ تعداد پین : ۷ قطر هر پین : ۳٫۲۰ mm ساخت کشور روسیه بیشترین موارد مصرف در صنایع نظامی و مخابراتی می باشد.

در: اخبار

کانکتور روسی ۱۹ پین

نوع کالا : کانکتور قطر ۲۴ تعداد پین : ۱۹ قطر هر پین : ۱٫۶۵ mm ساخت کشور روسیه بیشترین موارد مصرف در صنایع نظامی و مخابراتی می باشد.

در: اخبار

کانکتور روسی ۱۲ پین

نوع کالا : کانکتور قطر ۳۶ تعداد پین : ۱۲ قطر هر پین : ۲ mm ساخت کشور روسیه بیشترین موارد مصرف در صنایع نظامی و مخابراتی می باشد.

در: اخبار

کانکتور روسی ۵ پین

نوع کالا : کانکتور قطر ۳۶ تعداد پین : ۵ قطر هر پین : ۲٫۵mm ساخت کشور روسیه بیشترین موارد مصرف در صنایع نظامی و مخابراتی می باشد.

در: اخبار

کانکتور روسی قطر ۴۰

نوع کالا : کانکتور قطر ۴۰ تعداد پین : ۱۷ قطر هر پین : ۱۵mm ساخت کشور روسیه بیشترین موارد مصرف در صنایع نظامی می باشد.  

در: اخبار

کانکتور روسی

کانکتور چهار پین قطر ۱۸ روسی کانکتور نظامی کانکتور مخابراتی

در: اخبار