برچسب ها: "datasheet DF400R07PE4R_B6"

DF400R07PE4R_B6

شماره قطعه : DF400R07PE4R_B6 نوع کالا : IGBT 4 آمپر : ۴۰۰ ولتاژ :۶۵۰

در: اخبار

DF400R07PE4R_B6

شماره قطعه : DF400R07PE4R_B6 نوع کالا : IGBT 4 آمپر : ۴۰۰ ولتاژ :۶۵۰

در: اخبار