برچسب ها: "Infineon & eupec"

FS75R07U1E4

شماره قطعه : FS75R07U1E4 نوع کالا : ماژول IGBT six pack آمپر : ۷۵A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت :Infineon

در: اخبار

FS75R07N2E4

شماره قطعه : FS75R07N2E4 نوع کالا : ماژول IGBT six pack آمپر : ۷۵A ولتاژ : ۶۵۰V محصول شرکت : infineon

در: اخبار

T588N14TOF

شماره قطعه : T588N14TOF نوع کالا : تریستور دیسکی آمپر : ۵۸۸A ولتاژ : ۱۴۰۰V محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۱۴ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۳۰ وزن کیلو گرم : ۰٫۱ کشور تولید کننده : مجارستان تولید متوقف شد

در: اخبار

T348N06TOF

شماره قطعه : T348N06TOF نوع کالا : تریستور دیسکی آمپر : ۳۴۸A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۴۱ ارتفاع به میلیمتر : ۱۴ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۲۳ وزن کیلو گرم : ۰٫۰۷ کشور تولید کننده : مجارستان    

در: اخبار

T1901N75TOH

شماره قطعه : T1901N75TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۲۱۰۰ ولتاژ : ۷۵۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۵۰ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۰۰ وزن کیلو گرم :۳٫۲ کشور تولید کننده : مجارستان  

در: اخبار

T1851N70TOH

شماره قطعه : T1851N70TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۱۸۳۰ ولتاژ : ۷۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۲۰ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۸۶ وزن کیلو گرم : ۱٫۵ کشور تولید کننده : مجارستان

در: اخبار

T1651N70TOH PR

شماره قطعه : T1651N70TOH PR نوع کالا : تریستور دیسکی آمپر : ۱۶۷۰ ولتاژ : ۷۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۲۰ ارتفاع به میلیمتر : ۳۵ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۸۶ وزن کیلو گرم : ۱٫۷ کشور تولید کننده : مجارستان    

در: اخبار

T600N95TOH PR

شماره قطعه : T600N95TOH PR نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: ۵۹۰ ولتاژ: ۹۵۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۷۵ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۵۰ وزن کیلو گرم : ۰٫۵۵ کشور تولید کننده : مجارستان  

در: اخبار

T501N70TOH

شماره قطعه :  T501N70TOH نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر : ۶۴۰ ولتاژ: ۷۰۰۰ محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۷۶ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۵۰ وزن کیلو گرم: ۰٫۵۵ کشور تولید کننده : مجارستان  

در: اخبار

T2001N

شماره قطعه : T2001N34TOF نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز آمپر: ۲۰۶۰ ولتاژ: ۳۲۰۰ تا ۳۶۰۰ ولت محصول شرکت : infineon قطر کامل به میلیمتر : ۱۲۰ ارتفاع به میلیمتر : ۲۶ قطر محل اتصال به میلیمتر : ۸۶ وزن کیلو گرم: ۱٫۵ کشور تولید کننده : مجارستان  …

در: اخبار