برچسب ها: "SEMIKRON"

SKKT 20B

شماره قطعه:SKKT20B نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۱۸A ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۰۹۵Kg مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT 27B

شماره قطعه: SKKT27B نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۲۵A ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص :۰٫۰۹۵Kg مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT 172

شماره قطعه: SKKT172 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۱۷۲A ولتاژ : از ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۱۶Kg مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT 330

شماره قطعه: SKKT330 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۳۰۵A ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت  محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص ; ۰٫۶۴کیلو گرم مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT 42

شماره قطعه: SKKT 42 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۴۰A ولتاژ : ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص ; ۰٫۰۹۵ کیلو گرم مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT 460 H4

شماره قطعه: SKKT 460 H4 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۴۶۰A ولتاژ : ۲۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص :۱٫۴Kg مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT57H4

شماره قطعه: SKKT57H4 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۵۰A ولتاژ : از ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۰۹۵Kg مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT57B

شماره قطعه: SKKT57B نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۵۰A ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۰۹۵ مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT 72 H4

شماره قطعه: SKKT 72 H4 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر :۷۰A ولتاژ :از ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ ولت  محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص  : کیلو گرم مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT 57

شماره قطعه: SKKT57 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۵۰A ولتاژ : از ۸۰۰ ولت تا ۱۸۰۰ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص :۰٫۰۹۵Kg Datasheet

در: اخبار