برچسب ها: "SEMIKRON"

SKKT 72B

شماره قطعه: SKKT72B نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۷۰ ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت :  SEMIKRON Datasheet

در: اخبار

SKKT 72

شماره قطعه: SKKT72 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۷۰A ولتاژ :از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت  محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص  :۰٫۰۹۵Kg Datasheet

در: اخبار

SKKT58/16E

شماره قطعه: SKKT58/16E  نوع کالا : ماژول تریستور  آمپر : ۵۵A ولتاژ : ۱۶۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON  وزن خالص : ۰٫۰۷۵۳Kg Datasheet

در: اخبار

SKKD 205F

شماره قطعه: SKKD205F06 نوع کالا : ماژول دیود قطع سریع آمپر : ۲۰۵A ولتاژ : ۶۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۱۶Kg Datasheet     

در: اخبار

SKKD 75F12

شماره قطعه: SKKD75F12 نوع کالا : ماژول دیود قطع سریع آمپر : ۷۵A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص :۰٫۱۶Kg Datasheet

در: اخبار

SKM150GAL12T4

شماره قطعه: SKM150GAL12T4 نوع کالا : ماژولآی جی بی تی قطع سریع چهارتایی آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۱۶Kg Datasheet مورد مصرف در اینورترها,کانورترها ،دستگاههای جوشکاری و…

در: اخبار

SKM145GB176D

شماره قطعه: SKM145GB176D نوع کالا : ماژولآی جی بی تی آمپر : ۱۰۰A ولتاژ : ۱۷۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۱۶Kg Datasheet مورد مصرف در اینورترها و وسایل حمل ونقل و…

در: اخبار

SKKT 132 H4

شماره قطعه: SKKT 132 H4 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۱۲۸A ولتاژ : از ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص ;۰٫۱۸ کیلوگرم مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT 132

شماره قطعه: SKKT132 نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۱۳۷A ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص ; ۰٫۱۶ کیلوگرم مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKE 330F

شماره قطعه: SKKE330F نوع کالا : ماژول دیود قطع سریع آمپر : ۳۳۰A ولتاژ : ۱۷۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص :۰٫۳۲۵Kg datasheet

در: اخبار