برچسب ها: "SEMIKRON"

SKKE 600F12

شماره قطعه: SKKE600F12 نوع کالا : ماژول دیود قطع سریع آمپر : ۶۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۳۲۵kg Datasheet           

در: اخبار

SKM150GAL12V

شماره قطعه: SKM150GAL12V نوع کالا : ماژولآی جی بی تی آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON  وزن خالص : ۰٫۱۶Kg Datasheet در کانورتر های DC/DC,موتور های DC و ترمز الکترو موتورها

در: اخبار

SKM150GAR12T4

شماره قطعه: SKM150GAR12T4 نوع کالا : ماژولآی جی بی تی قطع سریع چهارتایی آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۱۶Kg Datasheet مورد مصرف در کانورترهای DC/DC,ترمز الکترو موتورها, دستگاههای جوشکار الکترونیکی در تا ۲۰ کیلو هرتز

در: اخبار

SKM150GB12T4

شماره قطعه: SKM150GB12T4 نوع کالا : ماژولآی جی بی تی قطع سریع چهارتایی آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۱۶Kg Datasheet بیشترین موارد مصرف در درایوهای AC,دستگاههای جوشکاری تا ۲۰ هرتز و یو پی اس ها

در: اخبار

SKM150GB12T4G

شماره قطعه: SKM150GB12T4G نوع کالا : ماژولآی جی بی تی قطع سریع چهارتایی آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۳۲۵Kg Datasheet بیشترین موارد مصرف در درایوهای AC,دستگاههای جوشکاری تا ۲۰ هرتز و یو پی اس ها

در: اخبار

SKM150GB12V

شماره قطعه: SKM150GB12V نوع کالا : ماژولآی جی بی تی آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۱۶Kg Datasheet بیشترین موارد مصرف در درایوها AC ,دستگاههای جوشکاری تا ۲۰ هرتز و یو پی اس ها  

در: اخبار

SKM150GB12VG

شماره قطعه: SKM150GB12VG نوع کالا : ماژولآی جی بی تی آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۳۲۵Kg Datasheet  بیشترین موارد مصرف در درایوهای AC,دستگاههای جوشکاری ویو پی اس  

در: اخبار

SKM150GB173D

شماره قطعه: SKM150GB173D نوع کالا : ماژولآی جی بی تی آمپر : ۱۵۰A ولتاژ :۱۷۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۲۱Kg Datasheet بیشترین موارد مصرف در درایوهای AC,اتوبوسهای برقی دارای ولتاژ ۷۵۰ تا ۱۲۰۰ ولت DC  

در: اخبار

SKM150GM12T4G

شماره قطعه: SKM150GM12T4G نوع کالا : ماژولآی جی بی تی قطع سریع آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۱۶Kg Datasheet بیشترین موارد مصرف اینوترهای ماتریکس و سویچهای دوطرفه  

در: اخبار

SKM195GAL126D

شماره قطعه: SKM195GAL126D نوع کالا : ماژولآی جی بی تی آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۱۶Kg Datasheet موارد مصرف در اینورترها،یو پی اس ها، دستگاههای جوشکاری

در: اخبار