برچسب ها: "SEMIKRON"

SKM200GARL066T

شماره قطعه: SKM200GARL066T نوع کالا : ماژولآی جی بی تی آمپر : ۲۰۰A ولتاژ :۶۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON Datasheet موارد مصرف : اینورترها و یوپی اس ها

در: اخبار

SKM200GB063D

شماره قطعه: SKM200GB063D نوع کالا : ماژولآی جی بی تی قطع سریع آمپر : ۲۰۰A ولتاژ :۶۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۳۲۵Kg Datasheet موارد مصرف : اینورترهای جوشکاری،پاورسوپلایها،یو پی اس ها،

در: اخبار

SKM200GB125D

شماره قطعه: SKM200GB125D نوع کالا : ماژولآی جی بی تی قطع سریع آمپر : ۱۵۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۳۲۵Kg Datasheet موارد مصرف:دستگاههای جوشهای الکتریکی،پاور سوپلایها,اینورترها

در: اخبار

SKKH 27

شماره قطعه: SKKH 27 نوع کالا : ماژول  دیود تریستور آمپر : ۲۵A ولتاژ : آز ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت وزن خالص : ۰٫۰۹۵Kg Datasheet بیشترین موارد مصرف  کنترل موتورهای دی سی  در ابزار آلات ماشینها, سافت استارترهای موتورهای ای سی,در سیستمهای  کنترل دمای کوره های فرآیند  شیمیایی , در…

در: اخبار

SKM200GB12E4

شماره قطعه: SKM200GB12E4 نوع کالا : ماژولآی جی بی تی آمپر : ۲۰۰A ولتاژ : ۱۲۰۰V محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۳۲۵Kg Datasheet بیشترین موارد مصرف : در یو پی اس ها و درایو اینورترها ای سی

در: اخبار

SKKH 15

شماره قطعه:SKKH15 نوع کالا : ماژول دیود تریستور آمپر :۱۳٫۵A ولتاژ : از ۶۰۰ تا ۱۶۰۰ ولت محصول شرکت :SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۰۴۷kg Datasheet بیشترین موارد مصرف  کنترل موتورهای دی سی  در ابزار آلات ماشینها,در سیستمهای  کنترل دمای کوره های فرآیند  شیمیایی , در سیستمهای کاهنده نور استودیوهای حرفه…

در: اخبار

SKKT 273/18 E

شماره قطعه: SKKT273/18E نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۲۷۴A ولتاژ : ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۴۱Kg مورد مصرف در درایوها ، پاورسوپلایها ،سافت استارترها Datasheet

در: اخبار

SKKT 92B

شماره قطعه: SKKT92B نوع کالا : ماژول تریستور آمپر : ۹۵A ولتاژ :از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON   وزن خالص :۰٫۰۹۵Kg Datasheet

در: اخبار

SKKH 132 H4

شماره قطعه: SKKH 132 H4 نوع کالا : ماژول دیود تریستور آمپر : ۱۲۸A ولتاژ : از ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص: ۰٫۱۸kg Datasheet بیشترین موارد مصرف  کنترل موتورهای دی سی  در ابزار آلات ماشینها, در سیستمهای  کنترل دمای کوره های فرآیند  شیمیایی , در…

در: اخبار

SKKH 122

شماره قطعه: SKKH 122 نوع کالا : ماژول دیود تریستور آمپر : ۱۲۹A ولتاژ : از ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ولت محصول شرکت : SEMIKRON وزن خالص : ۰٫۱۶A Datasheet بیشترین موارد مصرف : کنترل موتورهای دی سی  در ابزار آلات ماشینها, سافت استارترها,در سیستمهای  کنترل دمای کوره های فرآیند  شیمیایی…

در: اخبار