بایگانی

آی جی بی تی DF120R12W2H3_B27

شماره قطعه :DF120R12W2H3_B27
نوع کالا :  IGBT HighSpeed 3 -ChopperIGBT
آمپر : ۱۲۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon