بایگانی

آی جی بی تی DF200R12PT4_B6

شماره قطعه : DF200R12PT4_B6IGBT
نوع کالا :  IGBT4 – T4 Chopper
آمپر : ۲۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon