اخبار

آی جی بی تی DF200R12PT4_B6

شماره قطعه : DF200R12PT4_B6IGBT
نوع کالا :  IGBT4 – T4 Chopper
آمپر : 200A
ولتاژ : 1200V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط