بایگانی

آی جی بی تی DF75R12W1H4F_B11

شماره قطعه : DF75R12W1H4F_B11IGBT
نوع کالا :  IGBT HighSpeed 2 -Chopper
آمپر : ۷۵A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon