اخبار

آی جی بی تی F3L400R12PT4_B26

شماره قطعه : F3L400R12PT4_B26IGBT
نوع کالا :  IGBT4 – T4
آمپر : 400A
ولتاژ : 1200V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط