بایگانی

آی جی بی تی F3L400R12PT4_B26

شماره قطعه : F3L400R12PT4_B26IGBT
نوع کالا :  IGBT4 – T4
آمپر : ۴۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon