بایگانی

آی جی بی تی FD150R12RT4

شماره قطعه : FD150R12RT4IGBT
نوع کالا :  IGBT4 – T4 Chopper
آمپر : ۱۵۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon