بایگانی

آی جی بی تی FF300R12KT4

شماره قطعه : FF300R12KT4IGBT
نوع کالا :dual IGBT4 – T4
آمپر : ۳۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon