بایگانی

آی جی بی تی FF450R12KT4

شماره قطعه : FF450R12KT4 Thyristor-Diode-Modules (2)
نوع کالا :dual IGBT4 – T4 
آمپر : ۴۵۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon