بایگانی

آی جی بی تی FF50R12RT4

شماره قطعهFF50R12RT4 IGBT
نوع کالا :dual IGBT4 – T4
آمپر : ۵۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت: Infineon

indexinfineon