اخبار

آی جی بی تی FF50R12RT4

شماره قطعهFF50R12RT4 IGBT
نوع کالا :dual IGBT4 – T4
آمپر : 50A
ولتاژ : 1200V
محصول شرکت: Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط