اخبار

آی جی بی تی FF75R12RT4

شماره قطعه : FF75R12RT4IGBT
نوع کالا :dual IGBT4 – T4
آمپر : 75A
ولتاژ : 1200V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon