اخبار

آی جی بی تی FP100R12KT4

شماره قطعهFP100R12KT4 IGBT
نوع کالا : PIM Three Phase Input Rectifier
آمپر : 100A
ولتاژ : 1200V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط