بایگانی

آی جی بی تی FP100R12KT4

شماره قطعهFP100R12KT4 IGBT
نوع کالا : PIM Three Phase Input Rectifier
آمپر : ۱۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon