بایگانی

آی جی بی تی FP35R12KT4

شماره قطعهFP35R12KT4IGBT
نوع کالا : PIM IGBT Module Three Phase Input Rectifier
آمپر : ۳۵A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت : INFINEON

indexinfineon