بایگانی

آی جی بی تی FP35R12KT4_B15

شماره قطعهFP35R12KT4_B15IGBT
نوع کالا : PIM Three Phase IGBT Module Input Rectifier
آمپر : ۳۵A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon