بایگانی

آی جی بی تی FP75R12KT4

شماره قطعهFP75R12KT4IGBT
نوع کالا : PIM Three Phase Input Rectifier
آمپر : ۷۵A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت : INFINEON

indexinfineon