بایگانی

آی جی بی تی FP75R12KT4_B11

شماره قطعهFP75R12KT4_B11IGBT
نوع کالا : PIM Three Phase Input Rectifier
آمپر : ۷۵A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت : INFINEON

indexinfineon