بایگانی

آی جی بی تی FS150R12KT4

شماره قطعهFS150R12KT4IGBT
نوع کالا : sixpack IGBT Module
آمپر : ۱۵۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon