اخبار

آی جی بی تی FS150R12PT4

شماره قطعهIGBTFS150R12PT4
نوع کالا : sixpack IGBT Module
آمپر : 150A
ولتاژ : 1200V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط