بایگانی

آی جی بی تی FS150R12PT4

شماره قطعهFS150R12PT4IGBT
نوع کالا : sixpack IGBT Module
آمپر : ۱۵۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon