بایگانی

آی جی بی تی FS200R12KT4R_B11

شماره قطعهFS200R12KT4R_B11IGBT
نوع کالا : sixpack IGBT Module
آمپر : ۲۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon